Spesifikasi

Pengumpulan segala sisa atau bahan buangan klinikal dilaksanakan dengan berjadual dan berpandukan cara yang bersesuaian di kawasan yang dikenalpasti ke tempat pelupusan menggunakan peralatan dan material yang bersesuaian.

Kumpulan Pekerja

Pekerja-pekerja berpengetahuan dan terlatih dengan cara pengumpulan dan pelupusan akan melaksanakan kerja-kerja ini.

Peralatan

‘Container' beroda akan digunakan bagi mengumpul segala bahan buangan.

Prosedur Beg Plastik Hitam dan Kuning

Beg plastik hitam dan kuning yang berbagai saiz dan jenis digunakan mengikut ketetapan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan dan Akta Kualiti Persekitaran.

Peralatan Keselamatan

Sarung tangan, apron, mask dan kasut.


©2009 Copyright AG PREMIER MULTISERVICES SDN BHD. All rights reserved