Spesifikasi

Pengumpulan segala sisa atau bahan buangan dilaksanakan dengan berjadual dan berpandukan cara yang bersesuaian di kawasan yang dikenalpasti ke tempat pelupusan menggunakan peralatan dan material yang bersesuaian.

Kumpulan Pembersih

Pekerja-pekerja berpengetahuan dan terlatih dengan cara pengumpulan dan pelupusan akan melaksanakan kerja-kerja ini.

Peralatan

‘Container' beroda akan digunakan bagi mengumpul segala bahan buangan.

Prosedur Beg Plastik Hitam

Kertas tandas, beg plastik hitam (berdasarkan piawaian), cecair pencuci tandas dan sebagainya. Pekerja akan dilatih bagi memastikan sumber bekalan sentiasa mencukupi seperti tong sampah, beg sampah dan lain-lain.

Peralatan Keselamatan

Sarung tangan, apron dan kasut.


©2009 Copyright AG PREMIER MULTISERVICES SDN BHD. All rights reserved