Merekod dan Penandaan Aset

Segala aset akan direkodkan dan diberi penanda bagi kemudahan dalam pengesahan setiap aset sama ada dalam penyelenggaraan berkala atau penggantian komponen yang telah rosak.

Penyelenggaraan Berjadual

Bertujuan mengelakkan peralatan daripada rosak dan tidak berfungsi dengan sempurna. Dalam aktiviti seperti ini, tindakan seperti mengenalpasti peralatan atau komponen yang bakal diganti bagi mengelakkan kerosakan peralatan.

Pembaikan Kerosakan

Setiap peralatan yang memerlukan pembaikan akan diselidik dan dibaiki oleh pembekal atau pengedar yang sah.

Ujian dan Latihan

Latihan pengguna akan diaturkan bagi penggunaan peralatan baru.

Ujian dan kalibrasi peralatan

Setiap peralatan dimestikan menjalani ujian keselamatan dan ujian fungsi yang akan disediakan.


©2009 Copyright AG PREMIER MULTISERVICES SDN BHD. All rights reserved